• نگه دارنده سیب زمینی و پیاز
  • طراحی شیک
  • در انواع 3 طبقه و 2 طبقه
  • ساخت ایران
جا قاشق ايستاده مروار بافت
جا قاشق ايستاده مروار بافت