سبد برنج شور كشويي

این سبد برای شستن میوه و برنج وسیله ایی بسیار کارا در آشپزخانه شما

1