سطل كابينتي

این سطل جهت راحتی کاربران عزیز با دستگیره ایی که روی کار تعبیه شده روی درب هرگونه کابینت نصب می‌شود
1