ميز تي بگ مدل tv

این محصول باکیفیت و زیبا از صفحه تمام MDF رنگ‌شده ساخته‌شده است. و به‌عنوان کنسول قاشق چنگال و میز تی بگ مورداستفاده قرار می‌گیرد این محصول با کاربردهای فراوان استفاده از بهترین متر یال‌ها در ساخت استحکام خوبی برای این محصول در کنار زیبایی و ظرافت داده است. در ساخت بدنه این محصول به‌جای استفاده از نوپان.MDF رنگ‌شده به‌کاررفته است (متأسفانه در سایر محصولات از نوپان روکش شده استفاده می‌نمایند، که باعث می‌شود بعد از مدتی روکش از نوپان جدا شود) این محصول قابلیت شستشو را دارد کیفیت ساخت، دقت در تولید را می‌توانید در این محصول مشاهده کنید.
1