جا پیازی دو طبقه چرخدار

محصولی جدید از گروه تولیدی شایگان نوین

سایز محصول 28-35-55 سانتیمتر

1