دراور F1

این محصول با کاربردهای استفاده از بهترین متر یال‌ها در ساخت دراور شایگان استحکام خوبی برای این محصول در کنار زیبایی و ظرافت داده است. در ساخت بدنه این محصول به‌جای استفاده از نوپان.MDF رنگ‌شده به‌کاررفته است (متأسفانه در سایر محصولات از نوپان روکش شده استفاده می‌نمایند، که باعث می‌شود بعد از مدتی روکش از نوپان جدا شود)  در این محصول مشاهده کنید گروه صنعتی شایگان رعایت اصول مشتری مداری و حفظ کیفیت را فدای رقابت محصولات مشابه داخلی و خارجی نمی‌کند.

This product with the applications of the best mane meters in the manufacture of Shayegan harvester has given good strength for this product along with beauty and elegance. In the manufacture of the body of this product instead of the use of nopaden. Painted MDF is used

1