سبد نان سبزی هشت ضلعی

اسکلت محصول از مفتول ساخته شده و استقامت بسیار بالایی دارد و بدنه محصول با کنف پخت خورده(باعث جلوگیری از ریزش رنگ و خود کنف شده است) بافته شده است.
1