استند 2طبقه دسته دار

استند 2طبقه دسته دار دارای کیفیت و استحکام و زیبایی خاصی هستند که زیبایاین استند سه طبقه دارای کیفیت و استحکام و زیبایی خاصی هستند که زیبایی و نظم را به آشپزخانه شما هدیه داده و دارای رنگ ضد آب می باشند. ی و نظم را به آشپزخانه شما هدیه داده و دارای رنگ ضد آب می باشند.

 

 

کد محصول 2103

 

سایز : 30*34*40 سانتیمتر

1